Sunroute Hotel Chain

Koshinetsu&Hokuriku

HOTEL SUNROUTE NAGANO

1356, Suehiro-cho, Nagano City, Nagano, 380-0825
TEL. +81-26-228-2222
FAX. +81-26-228-2244

 • DETAILS
 • AVAILABILITY
 • BOOKING
HOTEL SUNROUTE NAGANO-HIGASHIGUCHI

995-1 Kuritakitanaka, Nagano City, Nagano, 380-0927
TEL. +81-26-264-7700
FAX. +81-26-264-6611

 • DETAILS
 • AVAILABILITY
 • BOOKING
HOTEL SUNROUTE UEDA

1-8-2 tenjin, Ueda City, Nagano, 386-0025
TEL. +81-268-22-0008
FAX. +81-268-22-0692

 • DETAILS
 • AVAILABILITY
 • BOOKING
RAKO HANANOI HOTEL

2-1200-3 Takashima Suwa, Nagano, 392-0022
TEL. +81-266-54-0555
FAX. +81-266-54-0777

 • DETAILS
 • AVAILABILITY
 • BOOKING
HOTEL SUNROUTE NIIGATA

1-11-25 Higashi-Odori, Chuo-ku Niigata City, Niigata, 950-0087
TEL. +81-25-246-6161
FAX. +81-25-246-6160

 • DETAILS
 • AVAILABILITY
 • BOOKING
SKY HOTEL UOZU

4-2 Ekimae-shinmachi, Uozu City,Toyama, 937-0051
TEL. +81-765-24-9333
FAX. +81-765-24-9338

 • DETAILS
 • AVAILABILITY
 • BOOKING
SKY HOTEL UOZU ANNEX

3-1, Ekimaeshinmachi, Uozu-shi, Toyama 937-0051
TEL. +81-765-24-9339
FAX. +81-765-24-9339

 • DETAILS
 • AVAILABILITY
 • BOOKING
SKY HOTEL NAMERIKAWA

1375 Tatsuno, Namerikawa City, Toyama, 936-0024
TEL. +81-76-475-8833
FAX. +81-76-475-9978

 • DETAILS
 • AVAILABILITY
 • BOOKING
HOTEL SUNROUTE KOMATSU

4-93 Hinode-cho, Komatsu City, Ishikawa, 923-086
TEL. +81-761-24-6123
FAX. +81-761-24-6129

 • DETAILS
 • AVAILABILITY
 • BOOKING